ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

เกรด 4 ชัวร์ ภาษาอังกฤษ ม.ต้น
หมวด : ภาษาศาสตร์
สำนักพิมพ์ : ยิปซีกรุ๊ป
ผู้แต่ง : คณาจารย์ และกองบรรณาธิการสำนักพิมพ์
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : "รวมรวบคำศัพท์ กฎ เคล็ดลับ หลักการ และไวยากรณ์ ที่มักออกสอบบ่อยๆ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเอาไว้อย่างพร้อมสรรพ นอกจากนี้ยังมีแบบทดสอบความรู้เพื่อฝึกฝนทักษะการทำข้อสอบกันอีกด้วย "