ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

พลังมหัศจรรย์ในน้ำผักผลไม้
หมวด : อาหาร-เครื่องดื่ม
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : สรจักร ศิริบริรักษ์
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : เป็นหนังสือที่ได้รวบรวมบทความเรื่องน้ำผักผลไม้กว่า 30 ชนิด ที่เปี่ยมด้วยคุณประโยชน์จากสารอาหาร วิตามิน เกลือแร่ สรรพคุณทางยา คุณค่าทางโภชนาการ พร้อมรายงานการศึกษาวิจัยของนักวิชาการให้ผู้บริโภคได้รับทราบข้อมูลอย่างละเอียดและถูกต้อง