ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ข้อคิดพลิกชีวิตสู่ความสำเร็จ
หมวด : จิตวิทยาทั่วไป
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : สมชาติ กิจยรรยง
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : บันไดทองสู่สุดยอดของความสำเร็จ ขุดค้นเอาพลังต่างๆ ภายในตัวท่านเอง ซึ่งเชื่อว่า “มันเป็นไปได้-จะเป็นไปได้อย่างแน่นอน-เพียงลงมือทำ ข้อคิดพลิกชีวิตสู่ความสำเร็จ สู่เส้นทางของความสำเร็จ การเดินทางเปลี่ยวนั้นต้องรู้เส้นทาง จึงจะถึงจุดหมายอย่างรวดเร็วและปลอดภัย คนเก่งนั้นเรียนรู้ประสบการณ์ของตนเอง แต่คนฉลาดนั้นจะเรียนรู้ประสบการณ์จากคนอื่น เล่มนี้จะเป็นบันไดทองสู่สุดยอดของความสำเร็จ ที่จะปูทางสู่ความสำเร็จให้ท่านได้ดี ซึ่งท่านสามารถ ขุดค้นเอาพลังต่างๆ ภายในตัวท่านเองสอดประสาน เชื่อมเข้าสู่ประตูทองแห่งความสำเร็จได้ตามใจปรารถนาความสำเร็จ