ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

21 วันความฝันเป็นความจริง
หมวด : จิตวิทยาทั่วไป
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : สมชาติ กิจยรรยง
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : 21วันความฝันเป็นความจริง สู่ทางลัดพัฒนาตัวเองสู่สิ่งที่ประสงค์ โปรแกรมจิต21วันสู่ความมั่งคั่ง มาเคลียร์จิตปรับโปรแกรมใหม่ สร้างอารมณ์แปรไปสู่ความสำเร็จ หลักฐานแสดงว่าคุณเข้าใกล้ความสำเร็จแล้ว พิชิตความมั่งคั่งและบทสรุปสำคัญ   21วันความฝันเป็นความจริง สะพานที่เชื่อมนำพาให้ท่านสู่ความสำเร็จ ตามสิ่งที่ปรารถนาในระยะเวลาที่มีอันสั้น ซึ่งไม่จำเป็นที่ท่านจะต้องอ่านจนจบไปทุกบท