ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

สรุปกฎหมายบุคคล
หมวด : กฏหมาย
สำนักพิมพ์ : นายปณิธาน สุวรรณโรจน์
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : สรุปกฎหมายบุคคล ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมการมีสภาพบุคคล, ภูมิลำเนา, การไม่อยู่, การสาบสูญ, ความสามารถของบุคคล และนิติบุคคล