ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ศิลปะการพูดสำหรับผู้นำเพื่อเสริมสร้างพัฒนาทีมงาน
หมวด : บริหารธุรกิจ-การเงิน
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : สมชาติ กิจยรรยง
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ศิลปะการพูดสำหรับผู้นำเพื่อเสริมสร้างพัฒนาทีมงาน เปิดปาก-เปิดความคิด-เปิดภารกิจของชีวิต ด้วยการประดิษฐ์พลังคำพูดผู้นำสู่ความสำเร็จ รวบรวมแนวทางและวิธีการที่จะสร้างความสำเร็จในการพูด ให้ท่าน “พูดได้”และ”พูดเป็น” ซึ่งผู้ฟังที่ฟังแล้วรู้ว่าคำพูดนั้นผู้พูดได้ใช้คำพูดที่ “กล่าวเต็มเสียง-เรียงลำดับ-จับประเด็น-เน้นสิ่งสำคัญ-บีบคั้นอารมณ์และสุขสมทุกเวลา"