ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

หนังสือสรุปวิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธุกรรม สำหรับสอบเข้า ม.1 ห้อง GIFTED
หมวด : คู่มือเตรียมสอบ
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือสรุปวิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธุกรรม สำหรับสอบเข้า ม.1 ห้อง GIFTED จำนวน 42 หน้า   มีเนื้อหาสรุปละเอียด พร้อมกับข้อสอบ Quiz สั้นๆ เพื่อทำให้การอ่านหนังสือเกิดความเข้าใจ และ สามารถ focus จุดสำคัญได้เป็นอย่างดี เพิ่มการจดจำให้เด็กๆสำหรับสอบเข้า ม.1 ห้อง GIFTED