ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

คมปัญญา ปรัชญาจีนสอนให้เป็นมังกร พิมพ์ครั้งที่ 3
หมวด : ศาสนาและปรัชญา
สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
ผู้แต่ง : ทศ คณนาพร
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : สำนักพิมพ์  :  Happy Book  ราคาปก  :  225  บาท  หลักปรัชญาแห่งชาวจีนนั้นดำรงอยู่มาอย่างเนิ่นนาน ทุกยุคทุกสมัยต่างถูกนำมาใช้ด้วยจุดประสงค์ต่างๆ กันไป บ้างก็นำไปสร้างประเทศ ทำการรบ ใช้ดำเนินชีวิต เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ทำให้เห็นได้ว่าปรัชญาจีนนั้นเป็นคำสอนที่ไม่ตายตัวไปเสียทีเดียว สามารถปรับเปลี่ยนนำไปใช้ได้หลายสถานการณ์ ขึ้นอยู่ที่ว่าผู้ใช้นั้นจะมีความสามารถนำไปพลิกแพลงมากน้อยเพียงใดจนมาถึงยุคปัจจุบันนี้ หลักปรัชญาจีนก็ยังไม่เคยลืมเลือนไปจากความทรงจำาของชาวโลก แต่กลับเป็นที่รู้จักกว้างขวางกว่าเดิมด้วยซ้ำ  ซึ่งแต่เดิมนั้นหลักปรัชญาอาจจะใช้เฉพาะในดินแดนมังกร แว่นแคว้นที่อยู่ใกล้เคียงหรือมีความสัมพันธ์ด้วยเท่านั้น แต่ทุกวันนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปให้ชาวโลกทั่วทุกมุมโลกได้ลิ้มรสศาสตร์แห่งปัญญานี้กันโดยทั่วหน้าด้วยความนิยมดังกล่าวย่อมเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นแล้วว่า ปรัชญาจีนเหล่านั้นสามารถที่จะนำาไปใช้ได้จริงและใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่ง ซึ่งบุคคลสำคัญหลายท่านในประวัติศาสตร์จีนต่างก็ใช้เป็นเข็มทิศนำพาชีวิต ไปสู่เส้นทางแห่งความสำาเร็จมาด้วยกันทั้งนั้น  ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com